Pravila o zaštiti privatnosti

Ova pravila o zaštiti privatnosti sadrže uvjete i odredbe o obradi osobnih podataka korisnika i posjetitelja web stranice www.suzuki.hr u cijelosti:

TKO JE KONTROLOR PODATAKA?

Magyar Suzuki Zrt. – Podružnica Zagreb (Prisavlje 2, 10000 Zagreb, email: privacy@suzuki.hu,”Suzuki”, “mi” ili “nas”). Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-maila privacy@suzuki.hu

KOJA JE SVRHA OBRADE PODATAKA?

 1. Za analizu uporabljivosti i kvalitete web stranice i osiguranje njenog sigurnog rada
 2. Za upravljanje i odgovaranje na Vaše zahtjeve, upite i pritužbe
 3. Za obavljanje našeg poslovanja, uključujući opće poslovne operacije, interno izvještavanje, analizu, razvoj proizvoda i usluga
 4. Za pridržavanje zakonskih obveza prema državnim tijelima i sudovima

KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

Za gore navedene svrhe obradit ćemo podatke navedene u nastavku:

 1. Za analizu uporabljivosti i kvalitete naše web stranice možemo obraditi vrstu preglednika i operacijskog sustava koji koristite, Vašu IP adresu, datum i vrijeme Vaše veze s našom web stranicom, broj sesija i Vašu geografsku lokaciju vezanu uz usluge karata treće strane. (“Povijest pretraživanja“) Pružanje tih podataka nužno je za korištenje naših online usluga. Za više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama koje koristimo za ispravno funkcioniranje naše web stranice, molimo pogledajte našu Politiku kolačića .
 2. Za upravljanje i odgovaranje na Vaše zahtjeve možemo obraditi:
  • ime koje nam dostavite,
  • email adresu koju nam dostavite,
  • broj telefona koji nam dostavite,
  • sadržaj poruke koji nam pošaljete i povezane metapodatke (“Podaci korisničke službe“)

  Pružanje tih podataka je dobrovoljno. Međutim, bez davanja tih podataka možda nećemo moći održavati kontakt s Vama i udovoljiti Vašem relevantnom zahtjevu.

 3. Za obavljanje našeg poslovanja, uključujući opće poslovne operacije, interno izvještavanje, analizu, razvoj proizvoda i usluga možemo obraditi Povijest pretraživanja i Podatke korisničke službe (“Podaci internih operacija“). Ako ne navedete te podatke, nećemo ih moći koristiti za naše interne operacije.
 4. Da bismo odgovorili na službene zahtjeve od strane državnih tijela ili suda, možemo prenijeti Vaše osobne podatke koje prikupljamo od Vas ili o Vama u mjeri u kojoj se primjenjuje zakon na koji se službeni zahtjev odnosi (“Službeni zahtjev za podacima“)

KOJA JE PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

 1. Možemo obraditi Službeni zahtjev za podacima na temelju naših zakonskih obveza ili odgovarati na zahtjeve državnih tijela ili sudova prema članku 6(1)(c) i (e) GDPR-a.
 2. Možemo obrađivati Povijest pretraživanja i Podatke internih operacija na temelju naših prevladavajućih legitimnih interesa prema Uredbi EU 679/2016 (“GDPR”) članka 6(1)(f).

Proveli smo test uravnoteženosti kako bismo konstatirali naše prevladavajuće legitimne interese. Uzeli smo u obzir u kojoj mjeri Vaši interesi, prava i slobode mogu utjecati na naše aktivnosti u obradi podataka, kao i na organizacijsku strukturu i rad naše tvrtke te jamstva za privatnost koja nam pružaju. Na temelju toga zaključili smo da se naša relevantna obrada podataka aktivira (kako je dolje navedeno) ne ograničavajući neproporcionalno Vaše interese, osobna prava i slobode.

Aktivnost obradeIspitivanje uravnoteženosti
Analiza uporabljivosti i kvalitete web straniceOva obrada podataka potrebna je kada posjetite web stranicu i koristite značajke koje se nude na web stranici kao i druge usluge koje pružaju dobavljači treće strane.
Izvođenje poslovnih operacija, uključujući interno izvještavanje, analizu, razvoj proizvoda i uslugaObradit ćemo osobne podatke klijenata za svakodnevno poslovanje i planiranje strateškog rasta. Ovo uključuje upravljanje odnosima s klijentima, razmjenu informacija s internim dionicima, provođenje sigurnosnih postupaka te planiranje i dodjeljivanje resursa i proračuna.
Zadovoljavanje potreba i briga za naše korisnike i klijente te rješavanje pritužbi i odgovaranje na Vaše zahtjeve.Imamo legitiman interes za zadovoljavanjem potreba i brigom za naše klijente i njihovih kontakt osoba i za rješavanje svih pritužbi koje nam se šalju. To također može uključivati istraživanje relevantne žalbe i dijeljenje Vaših podataka s trgovcem kojeg ste identificirali, ako je to potrebno za rješavanje žalbe.

Za više informacija o našim legitimnim interesima, molimo da nas kontaktirate na privacy@suzuki.hu

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše ćemo osobne podatke zadržati samo onoliko dugo koliko je određeno zakonom, odnosno koliko je potrebno da bismo ispunili svrhe za koje smo ih prikupili, uključujući i za ispunjavanje svih zakonskih zahtjeva. Kako bismo odredili prikladno razdoblje čuvanja osobnih podataka, razmatramo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od neovlaštenog korištenja ili otkrivanja Vaših osobnih podataka, svrhe za koje obrađujemo Vaše osobne podatke, ako takve svrhe možemo postići drugim sredstvima i primjenjivim zakonskim zahtjevima. U nekim okolnostima možemo anonimizirati Vaše osobne podatke tako da više ne mogu biti povezani s Vama, i u tom slučaju ćemo takve informacije koristiti bez prethodne obavijesti.

TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM PODACIMA?

Naši zaposlenici mogu pristupiti Vašim osobnim podacima samo po potrebi kada obavljaju svoje dužnosti. Za potrebe internih operacija naše tvrtke, prenijeti ćemo Vaše podatke na Magyar Suzuki Zrt. (Mađarska, H-2500 Esztergom, Schweidel József utca 52, email: privacy@suzuki.hu).

Vaše osobne podatke možemo prenijeti trgovcu kojeg ste odabrali za testnu vožnju ili ako je to potrebno, za rješavanje Vaše žalbe ili za obradom Vašeg zahtjeva koji nam je upućen.

Naši davatelji usluga također mogu imati pristup vašim podacima. Za usluge poslužitelja i  upravljanje našom web stranicom zadužena je tvrtka Inspirium d.o.o. (Ulica Zdravka Lozančića 4, 10290 Zaprešić).  Možemo prenijeti Vaše osobne podatke na Europ Assistance Magyarország Kft. (Dévai utca 26-28., 1134 Budapest, Mađarska; Europ Assistance Magyarorszag KFT – Ogranak Beograd, Gandijeva 76A, 11070 Novi Beograd, Srbija, email: operationsr@europ-assistance.hu) za omogućavanje korisničke podrške.

VAŠA PRAVA

Imate pravo na ostvarivanje svojih prava navedenih u nastavku:

 1. Pravo na pristup: Imate pravo pitati jesmo li imali osobne podatke o Vama i, ako je to slučaj, zatražiti informacije o tome koje osobne podatke imamo. Morat ćemo odgovoriti između ostalog i na pitanja zašto koristimo Vaše osobne podatke, detalje o podacima koje imamo i kome smo omogućili pristup podacima. Međutim, to nije apsolutno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti pristup Vašim pravima.
 2. Pravo na ispravak: Moramo ispraviti neispravne osobne podatke ili, na zahtjev, popuniti osobne podatke koji su nepotpuni.
 3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): U nekim smo okolnostima dužni obrisati osobne podatke na zahtjev dotične osobe.
 4. Pravo na ograničenje obrade: U nekim smo okolnostima dužni ograničiti našu upotrebu osobnih podataka na zahtjev dotične osobe. U takvim slučajevima možemo koristiti podatke samo za određene ograničene svrhe određene zakonom.
 5. Pravo na prijenos podataka: Možda imate pravo primati Vaše osobne podatke kojima imamo pristup, u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu, a takve osobe mogu tada imati pravo prenijeti te podatke drugom subjektu bez ikakve prepreke od strane nas.
 6. Pravo na prigovor: Imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na Vašu situaciju, i u tom slučaju možda nećemo moći obraditi Vaše osobne informacije. Ako imate pravo prigovora i ostvarivanje tog prava je opravdano, Vaši osobni podaci na koje se to odnosi se neće dalje obrađivati u svrhu prigovora. Primjena ovog prava ne podrazumijeva nikakve troškove.
 7. Pravo na pritužbu: Također možete podnijeti žalbu Ageniciji za zaštitu osobnih podataka (Fra Grge Martića 14, HR – 10 000 Zagreb;Tel.:  00385 (0)1 4609-000; Fax: 00385 (0)1 4609-099; E-mail: azop@azop.hr; Web: http://www.azop.hr)

NAŠ SLUŽBENIK ZADUŽEN ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Možemo pružiti dodatne informacije ili odgovoriti na zahtjeve za ostvarivanje gore navedenih prava. S takvim zahtjevima se možete obratiti našem službeniku za zaštitu oosobnih podataka putem e-maila privacy@suzuki.hu.