Prilagodljiv tempomat sa Stop & Go funkcijom

Prilagodljiv tempomat, osim održavanja razdaljine između dva vozila, ima još jednu dodatnu opciju, nazvanu Stop & Go funkcijom. Ovaj dodatak prilagodljivom tempomatu može čak i zaustaviti automobil do potpunog mirovanja, čime vozaču omogućuje dodatnu pomoć, primjerice u prometnim gužvama. (Prilagodljiv tempomat kontroliran pomoću radara sa Stop & Go funkcijom će se deaktivirati i kočnica će otpustiti
nakon 2 sekunde od trenutka potpunog zaustavljanja.)

Povratak