Prodaja motocikala Naziv Adresa Telefon Fax e-mail web stranica
ČAKOVEC AUTO CENTAR BAUMGARTNER d.o.o. Braće Graner 2 040/328-007 040/328-077 prodaja@ac-baumgartner.hr www.baumgartner.hr
KARLOVAC Novema Nova d.o.o. Draganić 30/1 047/715-930 047/715-933 suzuki@novema-nova.hr www.novema-nova.hr
OSIJEK ŠKOJO d.o.o. Ulica borova 1 031/220-016 031/220-012 suzuki@skojo.hr www.suzuki-skojo.hr
PULA MOTOR TEH. AUTO d.o.o. Stiglicheva 24 052/540-422 052/541-045 prodaja@suzuki-pula.com www.suzukipula.com
SPLIT ATT d.o.o. Put Duja 16 021/503-335 021/503-336 att@suzuki-split.hr www.suzuki-split.hr
ZADAR PERFEKT-AUTO d.o.o. Slavka Batušića 6 023/326-592 023/326-592 zadar@perfekt-auto.com www.perfekt-auto.com
ZAGREB ANTARES CENTAR d.o.o. Samoborska cesta 119 01/5540-080 01/5540-070 prodaja@suzuki-antarescentar.hr www.suzuki-antarescentar.hr