adresa telefon fax e-mail web
ČAKOVEC

AUTO CENTAR BAUMGARTNER d.o.o.

Braće Graner 2

040/328-007

040/328-077 prodaja@ac-baumgartner.hr www.baumgartner.hr
DUBROVNIK ATT d.o.o. Josipa Kosora 18 020/313-636 020/313-687 dubrovnik@suzuki-split.hr www.suzuki-split.hr
OSIJEK ŠKOJO d.o.o. Ulica borova 1 031/220-016 031/220-012 suzuki@skojo.hr www.suzuki-skojo.hr
PULA MOTOR TEH. AUTO d.o.o. Stiglicheva 24 052/540-422 052/541-045 prodaja@suzuki-pula.com www.suzukipula.com
RIJEKA AC INTEGRA d.o.o. Bartola Kašića 5/3 051/626-555 051/626-557 info@ac-integra.com www.ac-integra.com
SPLIT ATT d.o.o. Put Duja 16 021/503-335 021/503-336 att@suzuki-split.hr www.suzuki-split.hr
ŠIBENIK PERFEKT-AUTO d.o.o. 113. Šibenske brigade HV 86/B 022/340 688 022/660 009 sibenik@perfekt-auto.com www.perfekt-auto.com
ZADAR

PERFEKT-AUTO d.o.o.

Novigradska 1

023/326-592 023/326-592 zadar@perfekt-auto.com www.perfekt-auto.com
ZAGREB AUTO REMETINEC d.d. Remetinec 5f 01/6142-666 01/6142-667 suzuki-prodaja@auto-remetinec.com.hr www.suzuki-autoremetinec.com.hr
ANTARES CENTAR d.o.o.

Samoborska cesta 119

01/5540-080 01/5540-070 prodaja@suzuki-antarescentar.hr www.suzuki-antarescentar.hr
AUTO SALON TOŠ d.o.o. Sesvete, Zagrebačka 103 01/2011-555 01/2012-655 info@suzuki-tos.hr www.suzuki-tos.hr
VARAŽDIN AUTO CENTAR BAUMGARTNER d.o.o. Frana Supila 7/b 042/421-091 042/421-093 robert.luksa@ac-baumgartner.hr www.baumgartner.hr
VELIKA GORICA

UNIKOMERC AUTOMOBILI d.o.o.

Zagrebačka 115 01/6223-000 01/6225-434 info@unikomerc-automobili.hr www.unikomerc-automobili.hr
             
         
ZAGREB AUTO KUĆA "PAVLINIĆ-SOPIĆ" d.o.o. Savska cesta 80 01/6177-485 01/6177-483 servis-dijelovi@pavlinic-sopic.hr www.pavlinic-sopic.hr
ZADAR TREND AUTO d.o.o. Zagrebačka 90 023/343-635 023/343-640 jjuric@suzuki-zadar.hr